Rutiner för reservantagning

All antagning handläggs av Gymnasieantagningen i Stockholms län, www.gyantagningen.se, fram till skolstart den 18 augusti. Därefter tar vi hand om reservantagningen.

Ordinarie antagning

Elver kan följa sin egen reservplacering med hjälp av sina inloggningsuppgifter på www.gyantagningen.se  

Antagna elever som inte kommer till sin skola vid skolstart och inte har anmält förhinder förlorar sin plats efter tre dagar.

Fram till skolstart den 18 augusti sköter den centrala Gymnasieantagningen reservlistorna åt skolan.

Reservantagning

Från och med skolstart den 18 augusti tar skolan över Gymnasieantagningens reservlista och följer den strikt.

Om det blir en ledig plats så ringer skolan till den elev som står först på tur via de kontaktuppgifter som finns på listan dvs. de kontaktuppgifter som eleven tidigare lagt upp på sin sida på www.gyantagningen.se

Det är alltså mycket viktigt att aktuellt telefonnummer finns med på reservlistan. I annat fall riskerar eleven att förlora erbjudandet om en gymnasieplats som då går till den elev som står på tur. Observera att om skolan inte lyckas nå den elev som står på tur, kontaktar skolan den elev som står näst på tur osv.

En elev som vill försäkra sig om att vi har alla de kontaktuppgifter som behövs kan skicka ett mejl med aktuella mobilnummer, namn, personnummer och sökt program till amelie.kratz@edu.stockholm.se

Antagning vid en senare tidpunkt

Om det uppstår en ledig plats efter 1 september kontaktar vi företrädesvis de elever som aktivt har meddelat att de fortfarande är intresserade av en plats på skolan.  

De elever som kvarstår på Gymnasieantagningens reservlista och som fortfarande är intresserade av en plats i årskurs 1 på Norra Real bör därför höra av sig via mail till amelie.kratz@edu.stockholm.se senast 31 augusti.

Skolans rutiner för att kontakta elever angående plats

Skolan försöker under minst ett dygn nå

  • elever som antagits till årskurs 1 men som efter tre dagar varken hört av sig eller kommit till skolan vid terminsstart
  • elever på tur på Gymnasieantagningens reservlista
  • elever som ansökt om vakant plats via skolans handläggare

Om skolan inte lyckas nå den elev som står på tur, så kontaktar skolan nästa elev på tur osv.

Skolan försöker att nå eleven både med minst ett sms och minst tre försök att ringa det angiva telefonnumret innan skolan kontaktar nästa elev på tur.

Handläggare på Norra Real:
Amelie Kratz
amelie.kratz@edu.stockholm.se
076-123 23 51

Med vänlig hälsning
Skolledningen

Dela: