Samhällsvetenskapsprogrammet

Ett brett program med fokus på samhällets utveckling

Vill du lära dig mer om samhällsstrukturer och människors livsvillkor? Vill du bredda och fördjupa dina kunskaper om olika samhällsfrågor? Då är Samhällsvetenskapliga programmet inriktning samhällsvetenskap ett val för dig.

Om programmet

Samhällsvetenskapliga programmet leder till en högskoleförberedande examen och utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskola och universitet. På programmet utvecklar du dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien. Du reflekterar över frågor om demokrati, kommunikation, etik, miljö, genus och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. Vi arbetar tvärvetenskapligt med vetenskaplig kommunikation och hållbar utveckling.

Vetenskaplig kommunikation

Beskrivning av din utveckling fram till gymnasiearbetet

Inriktning samhällsvetenskap

Inriktningen lägger fokus på att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. Förståelse och respekt för andra människors situation och andra kulturer är en viktig aspekt i utbildningen. Norra Real samarbetar bl.a. med skolor i Ryssland. På inriktningen utvecklar du även ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du lär dig använda samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling. 

Beskrivning av kurser och ämnen.

Ladda ner poängplanen för det samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap

Programfördjupning (300p)

  • Humanistiskt och samhällvetenskaplig specialisering
  • Samhällskunskap - Internationella relationer
  • Visuell kommunikation

Inriktning samhällsvetenskap profil miljö

Är du intresserad av samhällsvetenskap och hållbar utveckling? Hållbar utveckling är idag ett centralt begrepp för både forskningen, näringslivet och politiken. Begreppet innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande, skapa fungerande samhällen med ekonomisk utveckling, i balans med jordens resurser och ekologiska system. 

De kurser som skiljer profilen från övriga profiler inom samhällsvetenskapliga programmet är tre 100 poängskurser med hållbarhetsprofil. Dessa kurser är politik och hållbar utveckling, internationella relationer samt naturkunskap 2. Utifrån tvärvetenskapliga perspektiv arbetar vi med både lokala och globala frågor, flera ämnen berör t ex FN:s 17 globala mål för hållbar framtid. I vissa moment samarbetar vi med forskare och andra externa företrädare för hållbar utveckling. Vi tar även upp hållbarhetsfrågor i andra kurser där det passar in. Du får en samhällsvetenskaplig utbildning som via hållbarhetsfrågor sammanför samhällsvetenskap med naturvetenskap på ett naturligt och fruktbart sätt.

Beskrivning av kurser och ämnen.

Ladda ner poängplanen för det samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap profil miljö

Programfördjupning (300p)

  • Hållbart samhälle - Politik och hållbar utveckling
  • Naturkunskap 2
  • Samhällskunskap - Internationella relationer

För mer information är du välkommen att kontakta:

Rolf Klint - Profil miljö
E-post: rolf.klinth@stockholm.se

Marianne Carlsson - Studie- och yrkesvägledare
E-post: marianne.joy.carlsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 323 26

Maria Sellberg - Rektor
E-post: maria.sellberg@stockholm.se
Telefon: 070-910 59 29

 

Skolverket, Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningspoäng

Rysslandbloggen 2017 - Följ Rysslandsbloggen! I utbytet deltar elever ur SC15, SA15, SB15 och HU15.

SA15 spelar Minister för en dag på Armemuseum, 160922

Ungdomsparlment 151116

Reseblogg från Sankt Petersburg, 2015 -  Följ SB14 och SC14 som är i S:t Petersburg 11 – 17 oktober.

Kuben- Likhet inför lagen - Projektet ”varje människa kan göra skillnad” handlar om mänskliga rättigheter och omatt lära sig om varje människas ansvar att ta ställning för medmänsklighet. Det tar sin utgångspunkt i historien och Raoul Wallenbergs insats i Budapest under andra världskriget, då han räddade livet på tusentals judar genom att förse dem med svenska skyddspass.

Rysslandblogg 2014 - Följ våra SAM-elever och lärare under resan i Ryssland, perioden 3 - 11 oktober.

Dela: