Till innehåll på sidan

Samhällsvetenskapsprogrammet

Ett brett program med fokus på samhällets utveckling. Vill du lära dig mer om samhällsstrukturer och människors livsvillkor?

Vill du bredda och fördjupa dina kunskaper om olika samhällsfrågor? Då är Samhällsvetenskapliga programmet inriktning samhällsvetenskap ett val för dig.

Om programmet

Samhällsvetenskapliga programmet leder till en högskoleförberedande examen och utbildningen lägger grunden för dina fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskola och universitet. På programmet utvecklar du dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien. Du reflekterar över frågor om demokrati, kommunikation, etik, miljö, genus och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. Vi arbetar tvärvetenskapligt med vetenskaplig kommunikation och hållbar utveckling.

Vetenskaplig kommunikation

Inriktning samhällsvetenskap

Inriktningen lägger fokus på att utveckla din känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. Förståelse och respekt för andra människors situation och andra kulturer är en viktig aspekt i utbildningen. Norra Reals gymnasium samarbetar bl.a. med skolor i Ryssland. På inriktningen utvecklar du även ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du lär dig använda samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling. 

Programfördjupning (300p)

  • Humanistiskt och samhällvetenskaplig specialisering
  • Samhällskunskap - Internationella relationer
  • Visuell kommunikation

Inriktning samhällsvetenskap profil miljö

Är du intresserad av samhällsvetenskap och hållbar utveckling? Hållbar utveckling är idag ett centralt begrepp för både forskningen, näringslivet och politiken. Begreppet innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande, skapa fungerande samhällen med ekonomisk utveckling, i balans med jordens resurser och ekologiska system. 

De kurser som skiljer profilen från övriga profiler inom samhällsvetenskapliga programmet är tre 100 poängskurser med hållbarhetsprofil. Dessa kurser är politik och hållbar utveckling, internationella relationer samt naturkunskap 2. Utifrån tvärvetenskapliga perspektiv arbetar vi med både lokala och globala frågor, flera ämnen berör t ex FN:s 17 globala mål för hållbar framtid. I vissa moment samarbetar vi med forskare och andra externa företrädare för hållbar utveckling. Vi tar även upp hållbarhetsfrågor i andra kurser där det passar in. Du får en samhällsvetenskaplig utbildning som via hållbarhetsfrågor sammanför samhällsvetenskap med naturvetenskap på ett naturligt och fruktbart sätt.

Programfördjupning (300p)

  • Hållbart samhälle - Politik och hållbar utveckling
  • Naturkunskap 2
  • Samhällskunskap - Internationella relationer

För mer information är du välkommen att kontakta:

 

Ansökningskod

  • SASAM-NR - Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap
  • SASAM000MIL-NR - Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap profil Miljö
Dela: