Till innehåll på sidan

Skolans historia

Stockholms äldsta gymnasium. Den 29 augusti 1876 föddes Stockholms realläroverk (det som idag är Norra Reals gymnasium) i Södra stadshusets lokaler (nuvarande stadsmuseet) med adress Götgatan 1.

Portingången finns kvar. Den nya skolan bestod av 3 lärare och 44 elever av vilka 11 hade gått i Nikolai läroverk, en apologistskola, en kvarleva av den gamla Storkyrkskolan med anor ner till tiden när Stockholm växte fram som stad. Rektor för Stockholms Realläroverk blev 29 årige Sixten von Friesen, som sedermera skulle bli känd som sin tids främste politiker i Stockholms stad. Hans byst finns på hederplatsen i Stadshusets Rådssal.

De högre läroverken i Stockholms innerstad vid sekelskiftet 1900

Dela: