Studentfirandet för 120 år sedan

Skrivet, insamlat och författat av Patrick Lönnberg, f.d. lärare på Norra Real

Realläroverket var fram till våren 1890 inhyst i ”Stadshuset”, det nuvarande Stadsmuséet. På examensdagen, det vi idag kallar utspringsdagen, samlades abiturienterna för att av rektorn få sina studentbetyg. Abiturient var tidigare en beteckning för den som stod i beråd att avlägga studentexamen. Den fick man genom att bli godkänd i studentskrivningarna, som kunde vara nog så krävande. I Norra Real underkändes över 30% och det var färre än i andra motsvarande gymnasier. Ett uppsatsämne kunde t.ex. ha rubriken ”Den slöja, som för mänskligheten täcker det tillkommande, är vävd av barmhärtighetens hand” (1889) … Undrar just vad dagens gymnasieelever skulle göra av det?

I Sverige avskaffades den 1968 i samband med att den då rådande socialistiska yran avskaffade studentexamen. Ceremonin var en intern föreställning på skolan och endast de yngre eleverna uppmärksammade händelsen. Abiturienterna bar ”plommonstop” vid tillfället, men efter att de fått sina examenspapper, rusade de nybakade studenterna ut på gatan där då de yngre pojkarna då fick gå lös på hattarna. De nyblivna studenterna sprang över Slussen till Storkyrkobrinken, där de vita mössorna köptes i små butiker. Tidigare hissades även studenterna utanför mössbutiken, men det föll av någon anledning inte ordningsmakten på läppen och en poliskonstapel utposterades för att förhindra denna förargelseväckande tradition. Dock lyckades inte ens stora polisstyrkor hindra de levnadsglada studenterna från att sjungande studentsången dra genom gatorna.

Det låter idag lite märkligt att studentskrålet var så provocerande, men mot bakgrunden att Gatukontoret - och även vissa skolledare – vill stoppa studentståhejet kring Sergels torg, samtidigt som man har överseende med andra skrålande evenemang där, så kan man bara konstatera att inte mycket har förändrats. Studenter har alltid varit odrägliga.

Studenterna fick blommor, men inte i några stora mängder. Uppvaktningen var mycket begränsad och den karnevalsstämning som idag präglar utspringsdagen, förekom inte. Däremot arrangerades på 1890-talet årligen en gymnasistbal i ”gymnastiklokalen” av elevföreningen Saga (?). Kanske en tradition att återuppta i svagt moderniserad form? Hallen var prydd med flaggor och vapen . Det bjöds på buffé bestående av ”apelsinskivor, äpplen, russin, och mandel, … och en svag bål bestående av vattenledningsvatten med något bischoff uti”. Supén bestod av smörgåsar och mjölk.

På kvällen samlades alla nyutexaminerade studenterna till en fest på Hasselbacken vid Skansen. Här serverades punsch och vintoddar. Ingenting annat. Det kostade 1 kr och 45 öre. Även Berns utnyttjades vissa år för studentfirande.

När skolan flyttats till nybygget vid Träskängen intill Roslagsgatan hösten 1890, förlades studentceremonin till skolgården. Studentmössorna hämtades hos vaktmästarens fru och plommonstopen förstördes – som tidigare – av de yngre pojkarna. Studenterna hissades och fick blommor. Någon studentkortege förekom inte. Våra dagars mösspåtagningsceremoni vid Valborg är en ganska sentida tradition. När den började vet jag inte, men troligen någon gång på 1990-talet. Någon som vet när traditionen kom till Norra Real?.

--------------------------------------------------------------------------------

Källa: Huvudsakligen Svedelius, C, Norra Real 1876-1926, Stockholm 1927 Carl Svedelius (1861-1951) var Norra Realläroverkets tredje rektor åren 1906-26. Han var språkman (engelska, franska – disputerad i franska) och vida känd för att stimulera idrott och friluftsaktiviteter i skolan. Svedelius är ett stort namn i den svenska idrottshistorien och på hans tid var Norra Real kanske Sveriges mest framgångsrika gymnasium i sport. Han hade också goda kontakter till kungahuset (var informator för kronprins Gustav (Gustav VI Adolf) och prins Wilhelm och det är nog mot den bakgrunden en del gåvor från kungahuset skall ses.

Patrick Lönnberg

Dela: