Styrelsen för Föräldraföreningen

Norra Real läsåret 2016/2017

 

E-post adress: nrff@googlegroups.com

Ordförande
Brigitte Hedberg, 0702-09 59 93
brigitte.hedberg@bredband.net

Sekreterare:
Åsa Israelsson,  0708-21 88 68
asaisraelsson@yahoo.se

Kassör:
Karin Rehn,  0739- 92 42 75
karin.rehn@bredband.net

Ledamöter:
Gintautas Grigelionis
gintas@bredband2.com

Karin Fährlin, 0707-33 68 36
famfahrlin@gmail.com

Gunilla Blixt, 0704-80 18 54       
gunilla.blixt@gmail.com

Malin Dannemann, 0705-49 02 60
malin@typer.se

 

Dela: