Elev

Antal: 9

 • Försäkringar

  Som elev vid gymnasieskola i Stockholm Stad är du försäkrad. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada dygnet runt. Försäkringen täcker inte skador till följd av sjukdom.

  Kategorier:
 • Stor räknedosa

  Prövning

  Din individuella studieplan motsvarar normalt 2500 gymnasiepoäng fördelade på kurser om 50-150 poäng.

  När kan du göra prövning?

  Kategorier:
 • Elevinformation

  Elevinformation

  Skolenhet 1    Rektor Fredrik Skog
  Skolenhet 2    Rektor Maria Sellberg

  Kategorier:
 • Brunnslock som visar byggnader i Berlin

  Ledighetsansökan

  Behöver du vara ledig från skolan är det viktigt att du ansöker om detta i god tid.

  Du ansöker om ledighet på en blankett som finns och lämnas på expeditionen. Rektor kan bevilja ledighet upp till tio dagar ledighet per läsår. Vid ledighet är det mycket viktigt att du kontaktar samtliga berörda lärare.

  Kategorier: