Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 3

 • Brunnslock som visar byggnader i Berlin

  Ledighetsansökan

  Behöver du vara ledig från skolan är det viktigt att du ansöker om detta i god tid.

  Du ansöker om ledighet på en blankett som finns och lämnas på expeditionen. Rektor kan bevilja ledighet upp till tio dagar ledighet per läsår. Vid ledighet är det mycket viktigt att du kontaktar samtliga berörda lärare.

  Kategorier:
 • Elever fotade uppifrån i aulabänkar med datorer

  Terminer och lov

  Åk 1 börjar tisdag 18 augusti, kl. 10.00. Åk 2,3 börjar torsdag 20 augusti, kl. 9.00.

  Läsårsdata

  Almanackans röda dagar tillkommer.

  HT 20

  Åk 1 börjar tisdag 18 augusti, kl. 10.00
  Åk 2,3 börjar torsdag 20 augusti, kl 9.00
  Höstlov v44 
  Julavslutning 18 december

  Kategorier: