Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 3

  • Brunnslock som visar byggnader i Berlin

    Ledighetsansökan

    Behöver du vara ledig från skolan är det viktigt att du ansöker om detta i god tid.

    Du ansöker om ledighet på en blankett som finns och lämnas på expeditionen. Rektor kan bevilja ledighet upp till tio dagar ledighet per läsår. Vid ledighet är det mycket viktigt att du kontaktar samtliga berörda lärare.

    Kategorier: