Norra Realarnas Förening

Antal: 2

  • Norra Realarnas Förening

    NRF är en stöd- och kamratförening för elever och lärare som studerat eller undervisat vid Norra Real. NRF:s uppgift är att stärka samhörigheten mellan skolans nuvarande och tidigare elever och lärare. Verksamheten leds av en styrelse med representanter för tidigare norra realare, skolledning, lärare och elever. Samarbete äger även rum med Föräldraföreningen. NRF bildades 1937 och har fn c:a 700 medlemmar.

    En förening för samhörighet med Norra Real

    NRF:s årsmöten och sammankomster

    Årsmötet i april