Till innehåll på sidan

Våra utbildningar

Vi erbjuder studieförberedande utbildningar inom humanistiskt, naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt program.

Våra behöriga, legitimerade och engagerade lärare stöttar dig under din gymnasietid för att du ska vara väl förberedd inför nästa steg i livet.

en brygga med elever och elever i vattnet

Humanistiska programmet

Ett brett program med fokus på kultur. På det Humanistiska programmet läser du de gymnasiegemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk.

Elevgrupp

Naturvetenskapsprogrammet

Ett brett program. Det naturvetenskapliga programmet förbereder dig för högskolestudier inom naturvetenskap, matematik och teknik.

elevgrupper kring 3 bord

Samhällsvetenskapsprogrammet

Ett brett program med fokus på samhällets utveckling. Vill du lära dig mer om samhällsstrukturer och människors livsvillkor?

Dela:
Ingress: 
Vi erbjuder studieförberedande utbildningar inom humanistiskt, naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt program.