Till innehåll på sidan

Vetenskaplig kommunikation - Frågeställningar (HU)

Börja att utveckla ett vetenskapligt förhållningsätt, inför högskolestudier

Åk1

  • Hjälp med syfte och att formulera egna frågor och dra slutsatser
  • Planera, genomföra, utvärdera

Åk2

  • Självständighet i att formulera egna frågor och dra slutsatser
  • Att på egen hand formulera frågor
  • Fler begrepp och fler perspektiv
     
  • Begrepp är ord som hör till ett visst ämne.
  • Ett perspektiv är ett av flera olika sätt att se på en och samma fråga.  
Dela: