Till innehåll på sidan

Vetenskaplig kommunikation - Källhantering (HU)

Kunskaper om hur olika källor hanterar och presenterar information samt hur man hänvisar till dem

Åk 1

  • Begreppet källa och källkritisk medvetenhet (söka, välja ut och bearbeta)
  • Källhantering för att bygga upp ett resonemang
  • Källhänvisning i enklare vetenskaplig text

Åk2

  • Fördjupad källkritisk medvetenhet
  • Använda källor för att dra välgrundade slutsatser
  • Källhänvisning i vetenskaplig text

Ny kunskap och kritiskt tänkande

Under gymnasiet kommer du att läsa olika typer av texter för såväl informationsinhämtning som språkutveckling.

Du behöver metoder för att effektivt söka information och avgöra dess relevans och trovärdighet. Du kommer att träna dig i att stödja dina påståenden med källor. Målet är att du alltid försöker styrka dina resonemang och argument med etablerad forskning, det som i dagligt tal kallas fakta.

En del av det kritiska tänkandet handlar om att du lär dig värdera ditt eget arbete samt att ge dina kamrater respons på arbeten med hjälp av olika metoder.
Målet är att kunna göra en formell opponering på ett gymnasiearbete.

Dela: