Till innehåll på sidan

Vetenskaplig kommunikation - Metod (HU)

Metoder för att formulera och besvara frågeställningar.

Åk1

 • Reflektion
 • Bildanalys
 • Skilja mellan fakta och värderingar
 • Argumentation
 • Problemlösning
 • Välja ut och börja använda metod som hör till ämnet
 • Tillämpa ämnesspecifik metod

Åk2

 • Tolkning och analys
 • Litteraturanalys
 • Textanalys
 • Använda olika tolkningar och värderingar
 • Teorier En teori är en förklaring.
 • Använda metod som hör till ämnet
Dela: