Till innehåll på sidan

Vetenskaplig kommunikation - Språk och text (HU)

Språklig medvetenhet om hur olika texttyper kommunicerar.

Åk1

 • Att lära sig ord som hör till ett visst ämne
 • Formell/informell stil
 • Känna igen och kunna läsa argumenterande  och utredande texttyper
 • Skriva olika texttyper med handledning
 • Skriva enklare vetenskaplig text 
   
 • Begrepp är ord som hör till ett visst ämne

Åk2

 • Ämnesspecifika begrepp, fördjupning
 • Att på rätt sätt använda begrepp i bild och text
 • Formell/informell stil
 • Självständighet i att skriva olika texttyper
 • Skriva vetenskaplig text
 • Mer formella skrivsituationer
Dela: